Innerpanel & pärlspont

Smålands Trä och Lister AB


Eget producerat byggnadsvirke av hög kvalitet till låga priser.


             Innerpanel - Kalmar Öland


Vi erbjuder olika typer av innerpaneler och pärlspont. speciella önskemål tas även fram.

För en del av vårt utbud, se under fliken priser."En panel är en beklädnad eller fyllning av trämaterial, ofta en väggbeklädnad som helt eller delvis täcker väggen och ramas in och indelas i fält av lister. Paneler kan finnas på både ytter- och innerväggar, de kan antingen vara liggande eller stående och finns i flera olika utföranden, benämnda efter hur man skarvar bräderna. I högreståndsbyggnader kan de interiöra panelerna (boaseringen) uppnå en mycket hög variationsrikedom där de oftast går mot det mer ornamentala.


Den panelarkitektur som under senare 1800-talet och in på 1900-talet växte fram i Sverige tog upp stildrag från såväl schweizerstil, nationalromantik och cottagestil betonade fältindelningar och listverk och träpanelen fick allt rikare utformning. Panelen spikades liggande eller stående på olika byggnadsdelar; panelen på nedervåningen var ofta liggande medan den stående panelen på övervåningen kunde avslutas med dekorativa spetsar. Ibland kunde panelen inom en begränsad yta spikas diagonalt." Källa Wikipedia


Copyright © All Rights Reserved.