Ytterpanel, regler

Smålands Trä och Lister AB


Eget producerat byggnadsvirke av hög kvalitet till låga priser.


Ytterpanel, fasadbräder och regler Kalmar Öland

För priser på ytterfasad brädor samt övriga panel brädor gå in på vår prislista.

Vi kan även ta fram special fasad efter önskemål. Se priser, eller maila förfrågan.

Exteriöra panelvarianter


"Liggande paneler

Fjällpanel är en enkel typ av liggande panel som består av överlappande brädor där den överliggande brädan överlappar den undre. Det krävs därför inte någon större behandling av brädorna. Panel på förvandring är en mer avancerad variant av fjällpanelen med mer behandlade bräder, som fasats för att passa in i varandra.


Spontad panel innebär att man i panelen har en utskårad del, kallad not, och en utstickande del, kallad fjäder, som ska passa in i noten på intilliggande bräda. Slätpanel är en slät, spontad panel.

Fasspontpanel är panel som fasas i olika utförande, bland annat Liggande fasspontpanel

Fasad enkelfas, som tidigare var mycket vanlig.

Kälspontpanel har breda käl (rundade fördjupningar i nederkanten) som efterliknar murfogarna i ett stenskift.Falsad spårpanel med fasade kanter är panelbrädor med fasade kanter

Stockpanel består av rundade brädor som därmed bildar ett mer stockliknande utseende i fasaden, de är oftast spontade för att passa i varandra.


Stående paneler

En lockpanel består av ett bakre och ett främre lager av ofasade brädor, uppsatta med jämna mellanrum där det främre lagret (locket) läggs över de bakre brädernas ändar, så att även en del av del bakre lagret (bottenbrädan) är synligt. Lockpanelen är sedan 1970-talet den vanligaste stående panelen.

En locklistpanel eller lockläktspanel består jämfört med lockpanelen av två olika detaljer för botten och lock, där locket utgörs av tunna lister. Finns även som omvänd lockläktspanel.

Spontad ytterpanel förekommer också, med eller utan lockläkt.

Okantad panel, också kallad vankantad panel, användes tidigare ofta på lador, uthus, bodar och liknande. Okantad panel konstrueras på samma sätt som lockpanel, men panelbredden varierar starkt och panelbräderna har koniska mått, varför de vänds med omväxlande bredända mot smalända. Paneltypen är relativt ovanlig idag." Källa Wikipedia


Copyright © All Rights Reserved.